ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คณะสายบุญสุรินทร์พีซีและสมาคมสัสดินทร์ บริจาค เครื่องดื่ม จำนวน 30 ชุดและน้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ พ่อบุญสม แม่จำปี แสนบุญศิริ บ้านตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน ขอร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 1,500 บาท 

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณไพรัช ภูดวงกิจ บริจาค มะตูมแห้ง จำนวน 1 ปี๊บ ให้โรงพยาบาลห้วยแถลงไว้สำหรับต้มน้ำสมุนไพรให้ผู้ป่วยค่ะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ผอ.ธาดา ตามเมืองปัก ผอ.สก.ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม รองนภาพร วงศ์คง รอง ผอ.9 บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็คและนมกล่องใหญ่ จำนวน 2 กล่อง ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณวุฒิชัย คุณรุ่งฤดีและเด็กชายคณิตกรณ์ คำกองแก้ว บริจาค เงินสด จำนวน 10,000 บาท น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็คและซีวิท จำนวน 5 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ญาติคุณอภิชาติ  ศรีหาบุญทัน บริจาคเงินสด จำนวน 3,500 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 35 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง