ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรม

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ 

1.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 20 เครื่อง

2.เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมแถบทดสอบ 20 เครื่อง

3.เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก 5เครื่อง

4.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว 10 เครื่อง

เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท  ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง