ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรม

โรงพยาบาลห้วยแถลง กราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรม บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลห้วยแถลงจำนวน 130 แพ็ค เป็นจำนวนเงิน 5,850 บาท