คลินิกอนามัยเด็กดี (วัคซีนเด็ก)
การให้บริการ 

 - ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. (หยุดวันพุธที่ตรงวันนักขัตฤกษ์)

ติดต่อได้ที่

- ทางไลน์นี้