ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 7 ตัว แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยแถลงเป็นตัวแทนรับมอบคะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณน้องปลา หจก.ปลาเกษตรและครอบครัว มาบริจาค พัดลมตั้งพื้น2ตัว อาหารทางการแพทย์ 12 กระป๋อง ไซริ้ง dispossible จำนวน 4กล่อง แพมเพริส จำนวน 8ห่อ น้ำยาล้างแผล 20ขวด น้ำยาNSS 12ขวดให้ทางโรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณมากคะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณณิชชา ดอกไธสงและคุณรุ่งโรจน์  วิรุฬห์สุทธิกุลและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 2 ถุงปุ๋ย ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง และขนม นม เงินสด ให้กับผู้ป่วยที่แอดมิทในวอร์ดหญิงและวอร์ดชาย 

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณคุณแม่หมอสุปรีชาและครอบครัวขวัญจันทึก  บริจาคเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ รถเข็นนั่ง ให้ทางโรงพยาบาลห้วยแถลง พขร.โยธินไปรับมอบคะ ขอบคุณมากคะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ สท.ดวงใจ สมาชิกเทศบาลหินดาดและครอบครัว ศรีโพธิ์กลาง บ้านหินดาดบริจาค เงิน 1,000 บาทและพัดลมตั้งพื้นขนาด18นิ้ว จำนวน3 ตัวให้กับรพ.ห้วยแถลง  โดย 1ตัวประสงค์ให้งานแพทย์แผนไทยคะ ตัวแทนผู้นำมามอบ น้องบอย ศิริวัฒน์ เต็งวรกิจ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ นายศักดิ์สิทธิ์  ปัจจัยโกและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 460 cc จำนวน 50 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณสุวรรณ ศรีสูงเนิน คุณวรัญญา ศรีสูงเนินและคุณบุญมา คงดารา บริจาคผ้าดิบ จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง