ขอขอบคุณผู้บริจาค ญาติคุณอุดม เพ็ญสุข

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ญาติคุณอุดม เพ็ญสุข บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแถลง

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแถลง บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 เครื่องและที่นอนลม จำนวน 4 อัน คิดเป็นเงิน 160,000 บาท ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง