**หมายเหตุ ควรยื่นบัตรเพื่อเข้ารับบริการโรงพยาบาลก่อน 08.30 น


การให้บริการ
1.ให้บริการด้านการชะลอไตเสื่อม ตรวจวินิจฉัย  งานแผนการรักษา 
2.ส่งต่อยังไปโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อพบแพทย์เฉพาะทางตามปัญหาที่พบ 
3.บริการให้คำปรึกษาด้านการชะลอไตเสื่อม/การล้างไตทางช่องท้อง  และการบำบัดทดแทนไต 
4.แก้ไขปัญหาด้านการล้างไตทางช่องท้องเบื้องต้น  
5.บริการเลื่อนนัด โทรติดต่อในวันเวลาราชการ  ช่วง 13.30 น -16.00 น 
ติดต่อได้ที่
คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลห้วยแถลง
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 082 2515725 โทรติดต่อในวันเวลาราชการ  ช่วง13.30 น -16.00 น
หรือปรึกษาปัญหา ทางไลน์นี้