ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

#ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง โทร 044-082300-9 ในวันเวลาราชการ

ลิ้งค์รายละเอียด : https://www.huaithalaenghospital.com/applyworkdetail?id=9