งานจิตเวชและยาเสพติด ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

วันที่ 23 พ.ค. 67  งานจิตเวชและยาเสพติด  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีม รพ.มหาราช  ,บ้านพักเด็กและครอบครัว, ทีมงานฝ่ายปกครอง, รพ.สต.ท่าลี่ และอสม.ในพื้นที่  ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป