ออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง

15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นางสาวศศิมา  ศรีทำมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โดยนายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง ในร้านชำ ร้านค้า จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบชุดสังฆทานที่มีการวางจำหน่ายจำนวน 122 ชุด พบส่วนใหญ่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กำหนด มีเพียง 4 ชุด ที่พบผลิตภัณฑ์หมดอายุ บางชุดมีการจัดผลิตภัณฑ์อาหารผสมกับสบู่ แชมพู ผงซักฟอก และพบการจัดชุดสังฆภัณฑ์โดยร้านค้าเองโดยไม่มีฉลากกำกับ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และแยกผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีคุณภาพและปลอดภัย