ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณณิชชา ดอกไธสงและคุณรุ่งโรจน์  วิรุฬห์สุทธิกุลและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 2 ถุงปุ๋ย ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง และขนม นม เงินสด ให้กับผู้ป่วยที่แอดมิทในวอร์ดหญิงและวอร์ดชาย