ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณคุณแม่หมอสุปรีชาและครอบครัวขวัญจันทึก  บริจาคเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ รถเข็นนั่ง ให้ทางโรงพยาบาลห้วยแถลง พขร.โยธินไปรับมอบคะ ขอบคุณมากคะ