ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ สท.ดวงใจ สมาชิกเทศบาลหินดาดและครอบครัว ศรีโพธิ์กลาง บ้านหินดาดบริจาค เงิน 1,000 บาทและพัดลมตั้งพื้นขนาด18นิ้ว จำนวน3 ตัวให้กับรพ.ห้วยแถลง  โดย 1ตัวประสงค์ให้งานแพทย์แผนไทยคะ ตัวแทนผู้นำมามอบ น้องบอย ศิริวัฒน์ เต็งวรกิจ