ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณสุวรรณ ศรีสูงเนิน คุณวรัญญา ศรีสูงเนินและคุณบุญมา คงดารา บริจาคผ้าดิบ จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง