รับการตรวจประเมินผลงานตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข (งานประกันสุขภาพ)จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 2/2567

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 CUP อำเภอห้วยแถลง รับการตรวจประเมินผลงานตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข (งานประกันสุขภาพ)จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 2/2567