ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)ร่วมกับงานกายภาพบำบัดและคปสอ.ห้วยแถลง ได้รับมอบหมายจากแพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลงให้ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2567  และดำเนินการจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า  เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า  และส่งมอบรองเท้าให้กับผู้ป่วย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 จำนวน 69 คู่