ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเยี่ยม เจียดโคกกรวดและคุณเรณุมาศ จักรพิมพ์

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเยี่ยม เจียดโคกกรวดและคุณเรณุมาศ จักรพิมพ์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง