ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนคนไทยในอำเภอห้วยแถลงที่อยู่ใน 5 กลุ่มเสี่ยง

#ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เชิญชวนประชาชนคนไทยในอำเภอห้วยแถลงที่อยู่ใน 5 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 เริ่มตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลห้วยแถลงและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอห้วยแถลง ตามที่อยู่อาศัยจริง

5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

2. บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป

3. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

4. โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้